Poštou:

RATA o.z.

Sadová 206, 90041 Rovinka

Emailom:

jana@rata.sk

rata.centrum@gmail.com

Telefonicky:

v piatok od 9:00-12:00 na 0905 963  203

Objednávky na SMT (senzo-motorický test), Longikid a TSMT terapiu:

rata.centrum@gmail.com

Registrácia na školenia pre rodičov v ABA:

jana@rata.sk

Objednávky na ABA terapiu: 

(upozorňujeme, že behaviorálna analytička dokáže sledovať limitovaný počet klientov, preto sú čakacie doby dlhšie):

rata.centrum@gmail.com

Objednávky na logopédiu: rata.centrum@gmail.com

Radi by ste finančne podporili našu činnosť?

Vaša finančná podpora nám umožní organizovať bezplatné odborné, vzdelávacie a podporné aktivity pre rodičov detí s vývinovými poruchami a odbornú a laickú verejnosť za účasti špičkových domácich odborníkov a tiež odborníkov zo zahraničia. Organizovať inkluzívne aktivity pre deti s vývinovými poruchami a ich rodiny.


Za akúkoľvek podporu vopred ďakujeme!

RATA o.z.


právna forma: občianske združenie


Adresa sídla: Sadová 206, 90041 Rovinka

IČO: 42446376

DIČ: 2120177939

IBAN: SK46 1100 0000 0029 4500 5715

Údaje Rata o.z. na poukázanie 2% z daní nájdete na letáčiku nižšie

Upozornenie:

IČO 42446376 do vyhlásenia

vpíšte perom zarovnané doprava.

Ďakujeme:)

     Ďakujeme

RATA o.z.

Sadová 206, 90041 Rovinka

jana@rata.sk

IČO: 42446376

IBAN: SK46 1100 0000 0029 4500 5715

RATA CENTRUM

Mierová 282/9, 900 44 Tomášov

Internát Slovnaft, Vlčie hrdlo 1033/50, 821 07 Bratislava

INKLUZÍVNE KINO PRE DETI

senzoricky prispôsobené projekcie pre deti s PAS a ADHD

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

© 2023 by Trademark.
Proudly created with Wix.com