top of page
Kontaktujte nás

Poštou:

RATA o.z.

Sadová 206, 90041 Rovinka

Emailom:

jana@rata.sk

rata.centrum@gmail.com

Telefonicky:

v piatok od 9:00-12:00 na 0905 963  203,

ak sa nám neviete dovolať, napíšte sms a ozveme sa vám späť.

Objednávky na BHRG model:

SMT (senzo-motorický test), Longikid a TSMT terapiu

rata.centrum@gmail.com

Registrácia na školenia pre rodičov/odborníkov:

jana@rata.sk

Objednávky na ABA terapiu: 

(upozorňujeme, že behaviorálna analytička dokáže sledovať limitovaný počet klientov, preto sú čakacie doby dlhšie):

rata.centrum@gmail.com

Objednávky na dramatoterapiu: rata.centrum@gmail.com

Radi by ste finančne podporili našu činnosť?

Vaša finančná podpora nám umožní organizovať bezplatné odborné, vzdelávacie a podporné aktivity pre rodičov detí s vývinovými poruchami a odbornú a laickú verejnosť za účasti špičkových domácich odborníkov a tiež odborníkov zo zahraničia. Organizovať inkluzívne aktivity pre deti s vývinovými poruchami a ich rodiny.


Za akúkoľvek podporu vopred ďakujeme!

RATA o.z.


právna forma: občianske združenie


Adresa sídla: Sadová 206, 90041 Rovinka

IČO: 42446376

DIČ: 2120177939

IBAN: SK46 1100 0000 0029 4500 5715

Podporiť nás môžete aj finančným darom

cez mobil banking alebo internet banking  

naskenovaním QR kódu v ľubovoľnej sume.

ĎAKUJEME 

 

QR 2024.png

Vaše 2% z daní sú pre nás v každom roku veľkou pomocou, aj vďaka nim fungujeme aj v tejto zložitej situácii ďalej. Pomáhajú nám hradiť náklady na vybavenie a údržbu priestorov, výrobu pomôcok, odborný personál, realizovať bezplatné konzultácie a workshopy pre rodičov a mnoho ďalších aktivít, vrátane úhrady terapií pre deti s PAS. Aktuálne tlačivo k poukázaniu 2% nájdete po kliknutí na letáčik vedľa, ďakujeme za podporu!

2%(4).jpg
bottom of page