top of page

Prevádzkovateľ: RATA centrum, n.o., Mierová 282/9, 90044 Tomášov

Rehabilitačné stredisko Tomášov

V júni 2024 plánujeme začať poskytovať sociálne služby pre deti s vývinovými poruchami v novozrekonštruovanom areáli rehabilitačného strediska v Tomášove. Sociálne služby - sociálna rehabilitácia a sociálne poradenstvo budú poskytované registrovaným prijímateľom. 

Mission

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Vision

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

bottom of page