Rata centrum ponúka

LONGIKID©

Zimný workshop v aba s tarou faherty, bcba

Workshop pre rodičov aj odborníkov zameraný na zvládanie problémového správania a učenie sociálnych a akademických zručností detí s PAS bude prebiehať 29 a 30.11.2019 v Bratislave. Viac info nájdete tu

 

Kids with Capes

denný tábor pre deti s autizmom 

júl - august 2019

Aj tento rok organizujeme počas letných prázdnin denný tábor pre deti s PAS od 3 - 6 rokov s prvkami ABA terapie, nácvikom hry a sebaobsluhy, skupinovým senzomotorickým tréningom a logopedickými hrami.

Termíny: 24. 7., 25.7. a 26.7.

                31.7., 1.8., 2.8.,

                7.8., 8.8., 9.8.,

                 14.8., 15.8., 16.8.2019

od 8:00 - 12:00 v Rata centre v Tomášove

V prípade záujmu nás kontaktujte mailom na rata.centrum@gmail.com

Children Jumping on Trampoline

inkluzívne kino pre deti

V KINE LUMIÉRE V BRATISLAVE 

Senzoricky prispôsobené kino pre deti so špeciálnymi potrebami premieta v spolupráci s RATA o.z. raz mesačne Kino Lumiére v Bratislave.

Odporúčame rezerváciu miesta.

Viac info: http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-268093

IMG_0429.jpg

letná škola v aba s tarou faherty, bcba

Ako rozvíjať komunikáciu a hru u dieťaťa s autizmom pomocou ABA? Praktický víkendový workshop určený najmä rodičom s behaviorálnou analytičkou Tarou Faherty BCBA z Dublinu bude 5 a 6. júla 2019 v Rata centre v Bratislave. Viac info na jana@rata.sk

ABAsummerSchool .png

mindfulness joga pre mamičky detí s PAS

15.máj - 3.júl 2019

zle sa vám spí? cez deň ste podráždená? už neviete, čo potrebujete? smutná bez chuti do dňa? obťažujú vás dokola sa točiace myšlienky? 
kurz vám može pomôcť naučiť sa vysporiadavať  s ťažkými životnými príbehmi (chronické bolesti,mentálne ťažkosti,náročné stresové životné obdobia)

viac info: info@plejs.sk

When it falls.jpg

Napísali o nás

Čo čaká rodičov, keď sa dozvedia, že ich dieťa má vývinovú poruchu ako napr. autizmus? Psychoterapeutka Katka Štefaničiaková približuje akými štádiami človek zvyčajne prejde, kým novú situáciu akceptuje a začne ju riešiť. Viac sa dočítate v dvojmesačníku Zdravie - Šarmantná žena po kliknutí na obrázok.

Čo potrebujú rodičia detí svývinovými poruchami?

tréning o empatii v poradenstve v Satu Mare

V októbri sme spolu s medzinárodným tímom projektu BIO trio realizovaného v rámci programu Erasmus plus absolvovali týždňový workshop pod vedením koučky Sary Pasztor v špičkovom terapeutickom centre pre deti s vývinovými poruchami v Satu Mare. Výstupom projektu bude informačná príručka pre rodičov, ktorá vyjde v anglickom, islandskom, maďarskom a rumunskom jazyku na jar 2019.

IMG_0085.jpg

Napísali o nás

Projekt Poradenstva pre rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím ohrozených diskrimináciou, ktorý realizujeme v rámci OP Ľudské zdroje v nasledujúcich troch rokoch sme predstavili v dvojmesačníku Zdravie - Šarmantná žena. Celý článok nájdete po kliknutí na obrázok.

Prečo treba vhľadať pomoc čo najskôr

INKLUZÍVNE KINO PRE DETI

projekcie upravené pre deti s PAS a ADHD

Kino Lumière, kino Slovenského filmového ústavu v spolupráci s občianskym združením RATA, ktoré sa venuje deťom s poruchou autistického spektra a ADHD, pripravuje od začiatku februára 2018 cyklus pravidelných premietaní pod názvom

Kino pre deti – senzoricky prispôsobené.

Cyklus projekcií prispôsobených zmyslovému vnímaniu bude prebiehať

od 3. februára každú druhú sobotu v rovnakom čase.

Cyklus bude tiež rozdelený na projekcie pre menšie deti

a projekcie pre staršie deti školského veku.

Všetky premietania budú spĺňať tieto parametre:

- Pravidelne na tom istom mieste v ten istý čas s možnosťou rezervácie miesta

- Znížená hlasitosť projekcie

- Znížený svetelný kontrast v kinosále

- Čo najmenej abstraktné filmy, bez reklám a zneliek

- Priestor pre deti na pohyb po sále a tolerancia komentovania filmu

Dve programové línie /menšie deti a staršie deti/ sa budú každé dva týždne striedať.

Program bude zostavený 1x do mesiaca pre najmenšie deti s autizmom

a vývinovým oneskorením a 1x do mesiaca budú pravidelne prebiehať projekcie

pre staršie deti s ADHD, Aspergerovým syndrómom a poruchami správania.

Na projekcie je potrebná rezervácia (cez nákupný košík).

Rezervácia bude platná do začiatku predstavenia.

Pri nenaplnení kapacity kinosály budú vstupenky k dispozícii priamo na mieste. 
 

Program kina pre deti nájdete tu.