Poradenstvo a osveta pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením ohrozených diskrimináciou

Milí klienti, prajeme Vám pohodové Vianoce a tešíme sa na Vás v novom roku! Od 21.12.2020 do 4.1.2021 čerpáme dovolenky a nové sily. V prípade záujmu o termín na poradenstvo nám aj počas sviatkov pokojne napíšte email na poradenstvo.rata@gmail.com alebo jana@rata.sk a my Vám odpíšeme hneď začiatkom januára. Sme tu pre Vás:) 

Pre koho?

maminy a otcov detí s

- odlišným vývinom

- čerstvo diagnostikovanou vývinovou poruchou alebo iným zdravotným znevýhodnením

- autizmom

- ktoré nezačali rozprávať

- ktoré sú jednoducho trošku iné ako ich rovesníci a okolie ich často odmieta

V čom poradíme?

- ako s dieťatkom správne fungovať tak, aby sa čo najlepšie rozvíjalo

- porozumieť jeho potrebám a nastaviť fungovanie celej rodiny

-na akých odborníkov sa môžete obrátiť, kde hľadať potrebné informácie

- na aké príspevky a pomoc má vaše dieťa z dôvodu zdravotného znevýhodnenia nárok

- a čokoľvek iné, čo vás v tejto súvislosti  zaujíma

Jana Muránska

poradkyňa

email: jana@rata.sk

mobil: 0917 755 880

Mária Hornáčková

poradkyňa do 30. 6. 2020

Lucia Kralovičová

poradkyňa

email: kralovicova.rata@gmail.com

Martina Galátová

PR a osveta

 

Ako sa k nám dostanete?

Napíšte email ktorejkoľvek z našich poradkýň, prípadne sa ohláste telefonicky. Popíšte svoju situáciu a my sa vám čo najskôr ozveme a dohodneme sa na ďalšom postupe.

Poradenstvo je bezplatné a všetky poskytnuté osobné informácie prísne podliehajú GDPR.

Čo je cieľom tohto projektu?

Pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením, ktoré sú ohrozené diskrimináciou, zabezpečujeme v RATA o.z. ambulantné, telefonické a emailové poradenstvo v oblasti špeciálnopedagogickej, psychologickej a sociálnej a to ambulantnou a terénnou formou.

Rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením v predškolskom veku sa ocitajú často v zložitej situácii, pod tlakom vyrovnania sa s novou situáciou často čelia aj tlaku okolia, ktoré je v mnohom k špecifickým potrebám dieťaťa a jeho rodiny diskriminačné.

Najčastejšími problémami, s ktorými sa stretávajú rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením - špecificky deťmi s vývinovými poruchami ako je napr. autizmus, sú neprijatie dieťaťa do predškolského zariadenia, izolácia matky s dieťaťom v domácom prostredí bez efektívnej špeciálnopedagogickej a psychologickej podpory, minimálne možnosti matky zaradiť sa do pracovného života, či celková krízová situácia v rodine a blízkom sociálnom prostredí z dôvodu nepochopenia špecifík zdravotného znevýhodnenia dieťaťa a možností plnohodnotného sociálneho začlenenia.

Ak ste sa ocitli v situácii rodiča, či zákonného zástupcu dieťaťa so zdravotným znevýhodnením a táto situácia je pre vás nová, môžete kontaktovať naše poradkyne, ktoré vám poskytnú bezplatné poradenstvo týkajúce sa špeciálnopedagogickej , psychologickej a sociálnej oblasti v potrebných otázkach.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Termín realizácie: september 2018 - august 2021

Skoré rozpoznanie odlišného vývinu dieťaťa a osveta o príznakoch vývinových porúch

špeciálno-pedagogické poradenstvo pre dieťa, konzultácie a zaškolenie rodičov

poradenstvo pre rodinu v sociálnej oblasti

osveta o podpore dieťaťa so ZZ v inkluzívnom prostredí

Moja šanca rásť

RATA o.z.

Sadová 206, 90041 Rovinka

jana@rata.sk

IČO: 42446376

IBAN: SK46 1100 0000 0029 4500 5715

RATA CENTRUM

Mierová 282/9, 900 44 Tomášov

tel. 0908 158 603

Internát Slovnaft, Vlčie hrdlo 1033/50, 821 07 Bratislava

tel. 0905 963 203

INKLUZÍVNE KINO PRE DETI

senzoricky prispôsobené projekcie pre deti s PAS a ADHD

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

© 2023 by Trademark.
Proudly created with Wix.com