Poradenstvo a osveta pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením ohrozených diskrimináciou
projekt ukončený 31.8.2021

Pre koho?

maminy a otcov detí s

- odlišným vývinom

- čerstvo diagnostikovanou vývinovou poruchou alebo iným zdravotným znevýhodnením

- autizmom

- ktoré nezačali rozprávať

- ktoré sú jednoducho trošku iné ako ich rovesníci a okolie ich často odmieta

V čom poradíme?

- ako s dieťatkom správne fungovať tak, aby sa čo najlepšie rozvíjalo

- porozumieť jeho potrebám a nastaviť fungovanie celej rodiny

-na akých odborníkov sa môžete obrátiť, kde hľadať potrebné informácie, kde hľadať diagnostiku, aké sú možnosti vzdelávania pre vaše dieťa

- čo znamenajú problémové symptómy vášho dieťaťa

- techniky rozvoja dieťaťa, ktoré sa dokáže naučiť rodič 

- a čokoľvek iné, čo vás v tejto súvislosti  zaujíma

 

Ako sa k nám dostanete?

Napíšte email ktorejkoľvek z našich poradkýň, prípadne sa ohláste telefonicky. Popíšte svoju situáciu a my sa vám čo najskôr ozveme a dohodneme sa na ďalšom postupe.

Poradenstvo je bezplatné a všetky poskytnuté osobné informácie prísne podliehajú GDPR.

Náš tím

DSC_7131-Edit_edited.jpg

Jana Muránska

poradkyňa

email: jana@rata.sk

mobil: 0917 755 880

DSC_7270-Edit.jpg

Natália Valachovič

poradkyňa

email:poradenstvo.rata@gmail.com

mobil: 0908 158 603

DSC_7657-Edit-2.jpg

Lucia Kralovičová

poradkyňa

email: kralovicova.rata@gmail.com

DSC_7252-Edit_edited_edited.jpg

Laura Kissová

animátorka

0105c9c3-4c0a-4631-b1af-32b2915f6070.jpg

Martina Galátová

PR a osveta

Čo je cieľom tohto projektu?

Pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením, ktoré sú ohrozené diskrimináciou, zabezpečujeme v RATA o.z. ambulantné, telefonické a emailové poradenstvo v oblasti špeciálnopedagogickej, psychologickej a sociálnej a to ambulantnou a terénnou formou.

Rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením v predškolskom veku sa ocitajú často v zložitej situácii, pod tlakom vyrovnania sa s novou situáciou často čelia aj tlaku okolia, ktoré je v mnohom k špecifickým potrebám dieťaťa a jeho rodiny diskriminačné.

Najčastejšími problémami, s ktorými sa stretávajú rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením - špecificky deťmi s vývinovými poruchami ako je napr. autizmus, sú neprijatie dieťaťa do predškolského zariadenia, izolácia matky s dieťaťom v domácom prostredí bez efektívnej špeciálnopedagogickej a psychologickej podpory, minimálne možnosti matky zaradiť sa do pracovného života, či celková krízová situácia v rodine a blízkom sociálnom prostredí z dôvodu nepochopenia špecifík zdravotného znevýhodnenia dieťaťa a možností plnohodnotného sociálneho začlenenia.

Ak ste sa ocitli v situácii rodiča, či zákonného zástupcu dieťaťa so zdravotným znevýhodnením a táto situácia je pre vás nová, môžete kontaktovať naše poradkyne, ktoré vám poskytnú bezplatné poradenstvo týkajúce sa špeciálnopedagogickej , psychologickej a sociálnej oblasti v potrebných otázkach.

Pripravujeme:

Na zoom poradenstvo sa prihláste zaslaním emailu poradkyni, ktorá ho vedie. Poradenstvo prebieha online v malej skupinke rodičov a priestor je vždy aj na otázky a odpovede.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Termín realizácie: september 2018 - august 2021

12. 7. 2021 od 12:30 - 13:30 ZOOM

Čo môžeme robiť, keď si všimneme, že naše dieťa je iné?

Aké sú možnosti diagnostiky, skríningov a terapií pre deti s vývinovými odchýlkami? V akých oblastiach sa môže prejaviť PAS, v čom vás musí navigovať odborník a čo sa dokáže naučiť rodič, aby svojmu dieťaťu rozumel a dokázal ho doma rozvíjať? Všetko, čo potrebujete vedieť, keď máte podozrenie na odlišný vývin dieťaťa.

IMG_20180628_123525_resized_20190309_034

Jana Muránska

16.7. 2021 od 12:30-13:30 ZOOM

Ako si usporiadať prostredie doma?

Chcete začať učiť dieťa nové zručnosti v domácom prostredí? Naučíme vás ako si zorganizovať priestor a čo je potrebné prispôsobiť a upraviť, ak chceme vytvoriť prostredie, v ktorom sa naše deti dokážu sústrediť, lepšie vnímať a byť motivované k spolupráci.

IMG_20180628_123525_resized_20190309_034

Jana Muránska

19.7.2021 od 12:30 do 14:00

Učíme deti doma - ako ich však motivovať?

Naučíme sa využívať techniky a pomôcky motivácie pri práci s deťmi s PAS a ADHD, vysvetlíme si, čo všetko môže mať vplyv na sústredenie a pozornosť dieťaťa.

Kopcova%20foto_edited.jpg

Natália Valachovič

europsky soc. fond.jpg
operační_program_ludské_zdroje.jpg
IA_MPSVR_SR_1.jpg

Skoré rozpoznanie odlišného vývinu dieťaťa a osveta o príznakoch vývinových porúch

špeciálno-pedagogické poradenstvo pre dieťa, konzultácie a zaškolenie rodičov

poradenstvo pre rodinu v sociálnej oblasti

osveta o podpore dieťaťa so ZZ v inkluzívnom prostredí

Moja šanca rásť