RATA centrum je terapeuticko-vzdelávacie centrum pre deti s poruchami autistického spektra, ADHD a inými vývinovými poruchami od 2 - 12 rokov a ich rodiny. 

Zabezpečujeme v ňom ambulantné terapie pre deti, konzultácie a vzdelávacie workshopy a kurzy pre rodičov a terapeutov, ktorí danými prístupmi pracujú.

 

Na našich aktivitách sa pravidelne podieľajú dobrovoľníčky a dobrovoľníci z radov rodičov, študentov a domácich a zahraničných odborníkov.

Spoločne vytvárame priestor pre komunitné a podporné aktivity a širšiu sociálnu inklúziu detí s PAS a ADHD a ich rodín.

Informácie o objednávkach a termínoch: rata.centrum@gmail.com

Informácie o voľných pracovných pozíciách: rata.centrum@gmail.com

Voľná pracovná pozícia terapeutky pre deti s PAS v predškolskom veku k 1.10.2020

Pracovná náplň: Vedenie individuálnych ambulantných terapií pod supervíziou behaviorálnej analytičky, špecializované poradenstvo pre rodičov dieťaťa s PAS, zber dát a vedenie podpornej dokumentácie, v prípade potreby schopnosť pracovať online, prípadne v teréne.

Miesto výkonu práce: Rata centrum Vlčie hrdlo 1055/30 (prípadne Rata centrum Tomášov, Mierová ul. 9)

Nástupná mzda v prípade TPP: Od 850Eur brutto v závislosti od vzdelania a dĺžky odbornej praxe, v prípade praxe v odbore min 2 roky nástupná mzda 1000Eur brutto. 

Podmienky:

VŠ vzdelanie 2. stupňa v odbore špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, psychológia, logopédia alebo v príbuznom odbore.

Certifikáty zo špecializovaného vzdelávania v ABA, prípadne iných metódach, výhodou.

Anglický jazyk na pokročilej úrovni.

Osobnostné predpoklady:

láskavý vzťah k deťom, zodpovedný a trpezlivý prístup, komunikatívnosť, kreativita, chuť učiť sa, schopnosť pracovať v tíme, flexibilita

Motivačný list a CV zasielajte emailom na rata.centrum@gmail.com

Pracovné pohovory sa uskutočnia 25.9.2020.

Denný terapeutický tábor v Rata centre v Tomášove

pre deti vo veku 3 - 7 rokov s PAS (alebo podozrením na PAS)

 

longikid - skríning pre deti s vývinovým oneskorením

smt - test školskej zrelosti

Špecializované skríningy BHRG modelu nám poskytnú podrobné údaje o aktuálnom štádiu vývinu dieťaťa a jeho odchýlkach a slúžia ako východisko pre nastavenie terapeutického programu na stimuláciu ďalšieho rozvoja

individuálna dramatoterapia 

pre deti s PAS a vývinovými  poruchami, zameraná na rozvoj sociálnych a komunikačných zručností, chápania a vyjadrovania emócií, rozvoj predstavivej hry a spolupráce

senzomotorický tréning

Individuálny tréning zameraný na dozrievanie centrálnej nervovej sústavy, zlepšenie motorickej koordinácie a zmyslového vnímania, spätnej väzby, sebakontroly, exekutívnych funkcií a interakcie.

Možnosť zaškolenia rodičov na domáci program a/alebo ambulantných terapií v našom centre.

individuálna terapia zameraná na rozvoj školských zručností

pre deti s PAS a vývinovými  poruchami, zameraná na rozvoj zručností ako je jemná motorika, písanie, čítanie s porozumením, počítanie, učivo prvého stupňa ZŠ.

individuálna terapia pod supervíziou certifikovanej behaviorálnej analytičky

pre deti s PAS a vývinovými  poruchami, zameraná na rozvoj zručností ako je komunikácia, hra, sebaobsluha podľa princípov ABA - aplikovanej behaviorálnej analýzy.

intenzívne terapeutické denné tábory

pre deti s PAS a vývinovými  poruchami, zamerané na rozvoj sociálnych zručností ako je komunikácia, hra, sebaobsluha podľa princípov ABA - aplikovanej behaviorálnej analýzy, skupinové senzomotorické tréningy TSMT2, muzikoterapia, dramatoterapia,  pod vedením skúsených terapeutiek.

RATA centrum Bratislava
RATA centrum Tomášov

RATA o.z.

Sadová 206, 90041 Rovinka

jana@rata.sk

IČO: 42446376

IBAN: SK46 1100 0000 0029 4500 5715

RATA CENTRUM

Mierová 282/9, 900 44 Tomášov

Internát Slovnaft, Vlčie hrdlo 1033/50, 821 07 Bratislava

INKLUZÍVNE KINO PRE DETI

senzoricky prispôsobené projekcie pre deti s PAS a ADHD

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

© 2023 by Trademark.
Proudly created with Wix.com