RATA centrum je terapeuticko-vzdelávacie centrum pre deti s poruchami autistického spektra, ADHD a inými vývinovými poruchami od 2 - 12 rokov a ich rodiny. 

Zabezpečujeme v ňom ambulantné terapie pre deti, konzultácie a vzdelávacie workshopy a kurzy pre rodičov a terapeutov, ktorí danými prístupmi pracujú.

 

Na našich aktivitách sa pravidelne podieľajú dobrovoľníčky a dobrovoľníci z radov rodičov, študentov a domácich a zahraničných odborníkov.

Spoločne vytvárame priestor pre komunitné a podporné aktivity a širšiu sociálnu inklúziu detí s PAS a ADHD a ich rodín.

Informácie o objednávkach a termínoch: rata.centrum@gmail.com

Všetkým malým a veľkým klientom prajeme šťastné a veselé Vianoce

a tešíme sa na stretnutie v novom roku! 

Rata centrum bude od 23. 12. 2019 do 7. 1. 2020 zatvorené,

naše terapeutky budú offline načerpávať novú energiu,

nebudeme preto môcť reagovať na vaše emaily a telefonáty,

ale v januári na všetky doručené dotazy odpovieme:)

Ďakujeme za pochopenie!

 

Hľadáme:

Hľadáme terapeutku do Rata centra v Bratislave,

s láskou k deťom, kreatívnu, aktívnu a trpezlivú,

ochotnú veľa sa učiť a pracovať na sebe.

Znalosť ABA princípov výhodou, absolvovanie školení v ABA výhodou,

znalosť AJ úplne ideálna.

V prípade záujmu pošlite CV a motivačný list na rata.centrum@gmail.com a dohdoneme si stretnutie.

Bližšie info na rata.centrum@gmail.com

 

Špecializované skríningy BHRG modelu nám poskytnú podrobné údaje o aktuálnom štádiu vývinu dieťaťa a jeho odchýlkach a slúžia ako východisko pre nastavenie terapeutického programu na stimuláciu ďalšieho rozvoja

longikid - skríning pre deti s vývinovým oneskorením

smt - test školskej zrelosti

Individuálny tréning zameraný na dozrievanie centrálnej nervovej sústavy, zlepšenie motorickej koordinácie a zmyslového vnímania, spätnej väzby, sebakontroly, exekutívnych funkcií a interakcie.

Možnosť zaškolenia rodičov na domáci program a/alebo ambulantných terapií v našom centre.

senzomotorický tréning

pre deti s PAS a vývinovými  poruchami, zameraná na rozvoj zručností ako je komunikácia, hra, sebaobsluha podľa princípov ABA - aplikovanej behaviorálnej analýzy.

individuálna terapia pod supervíziou certifikovanej behaviorálnej analytičky

RATA centrum Bratislava
RATA centrum Tomášov

RATA o.z.

Sadová 206, 90041 Rovinka

jana@rata.sk

IČO: 42446376

IBAN: SK46 1100 0000 0029 4500 5715

RATA CENTRUM

Mierová 282/9, 900 44 Tomášov

Internát Slovnaft, Vlčie hrdlo 1033/50, 821 07 Bratislava

INKLUZÍVNE KINO PRE DETI

senzoricky prispôsobené projekcie pre deti s PAS a ADHD

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

© 2023 by Trademark.
Proudly created with Wix.com