top of page

Aktuálne v októbri 2022

Drawing Together

terapeutka

Aktuálne
09.2023

Terapeutka pre deti s vývinovými odchýlkami, s poruchou autistického spektra, s NKS a i. vo veku od 2 - 7 rokov. VŠ vzdelanie v odbore špeciálna pedagogika, liečebná  pedagogika,psychológia, prípadne pedagogika a príbuzné pg. odbory. Práca s detským klientom pod supervíziou behaviorálnej analytičky, v tíme terapeutiek. Nutným predpokladom je pozitívny vzťah k deťom, schopnosť pracovať v tíme a flexibilita. Výhodou je prax a už absolvované vzdelávanie v ABA, v prípade absolventky VŠ potrebné absolvovanie vzdelania v rámci pracovnej pozície. Možnosť pracovného úväzku na TPP - 8hod. , skrátený pracovný čas,alebo dohodu o pracovnej činnosti. Miesto výkonu práce Rata centrum Vlčie hrdlo Bratislava alebo Rata centrum Mierová 9,  Tomášov. Bližšie info na osobnom  pohovore. CV posielajte  na jana@rata.sk

Mzda

od 950 - 1400 E podľa skúsenosti a praxe

Girl with Teacher

asistent/ka
pre dieťa v ZŠ

Aktuálne
09.2023

Asistent/ka pre dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou a poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) integrované v ZŠ. Práca vhodná pre absolventa/ku SŠ s pedagogickým zameraním, študenta/ku VŠ s pedagogickým alebo príbuzným zameraním. Výhodou je skúsenosť s asistovaním, zaškolenie poskytneme. Asistovanie počas vyučovacej hodiny pri realizácii úloh podľa pokynov vyučujúceho, nácvik sociálnych zručností v rôznych situáciách podľa pokynov terapeuta, asistencia pri plnení školských úloh. Práca možná na TPP skrátený pracovný čas, dohodu o pracovnej činnosti, dohodu o brigádnickej činnosti. Miesto výkonu práce Bratislava Ružinov, 3 - 5 dní v týždni od 7:50 - 13:00, prípadne dlhšie. Možnosť kombinácie úväzku s ambulantnou prácou v Rata centre. Viac info na osobnom pohovore. V prípade záujmu nás kontaktujte mailom na jana@rata.sk v priebehu augusta. Nástup v  septembri 2023.

Mzda

6E hod podľa vzdelania a praxe

Teacher and Pupil

pomocná terapeutka

Aktuálne
09.2023

Pomocná terapeutka pomáha pri realizácii terapie v ambulantnom prostredí podľa pokynov senior terapeutky, pomáha pri realizácii skupinovej terapie, príprave pomôcok a i. Počas práce v Rata centre nadobudne prax v práci s deťmi s vývinovými odchýlkami a cenné skúsenosti do praxe po ukončení štúdia.  Práca vhodná pre študentku VŠ alebo SŠ na dohodu o brigádnickej práci študenta. Flexibilný pracovný čas, nutným predpokladom je pozitívny vzťah k deťom, zodpovednosť a dochvíľnosť.  Práca možná v Rata centre vo Vlčom hrdle vBratislave a v Rata centre na Mierovej 9 v Tomášove, prípadne u klienta. Viac info na osobnom pohovore. Nástup kedykoľvek počas roka.

Mzda

od 6E hod. podľa skúseností a vzdelania

Girl with Teacher

sociálny
pracovník/asistent sociálnej práce

Aktuálne
09.2023

Práca na čiastočný/plný úväzok, prípadne podľa dohody s detskými klientmi so zdravotným znevýhodnením a ich rodinami. Poskytovanie základného sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie. Vzdelanie: stredoškolské s maturitou, VŠ 1. alebo 2. stupňa v odbore sociálna práca. Absolvovaný kurz inštruktora sociálnej rehabilitácie výhodou. Prax v zariadení sociálnych služieb výhodou.

Bližšie podrobnosti ohľadom pracovnej ponuky na pracovnom pohovore.

V prípade záujmu nám CV posielajte mailom na jana@rata.sk

Mzda

dohodou

Speech-Therapist

logopedička

Aktuálne
09.2023

Logopedička pre deti vo veku od 3 rokov. VŠ vzdelanie v odbore logopédia, doplnkové vzdelanie - v metodikách práce s deťmi s PAS, ABA, Eľkonin a i. 

Možnosť pracovného úväzku na TPP - 8hod. , skrátený pracovný čas, alebo dohodu o pracovnej činnosti. Možná flexibilná pracovná doba. Miesto výkonu práce Rata centrum Vlčie hrdlo Bratislava alebo Rata centrum Mierová 9,  Tomášov. Bližšie info na osobnom pohovore. CV posielajte  na jana@rata.sk

Mzda

dohoda podľa rokov praxe a vzdelania

Children Playing in Bouncy Castle

liečebná
pedagogička

Aktuálne
09.2023

Terapeutka pre deti s vývinovými odchýlkami, s poruchami učenia, ADHD, poruchou autistického spektra, s NKS a i. vo veku od 2 - 15 rokov. VŠ vzdelanie v odbore liečebná  pedagogika a prax s deťmi s vývinovými poruchami min. pol roka.

Prax v zariadení sociálnych služieb výhodou. Možnosť pracovného úväzku na TPP - 8hod. , skrátený pracovný čas, alebo dohodu o pracovnej činnosti. Miesto výkonu práce Rata centrum Vlčie hrdlo Bratislava alebo Rata centrum Mierová 9,  Tomášov. Bližšie info na osobnom  pohovore. CV posielajte na jana@rata.sk. Nástup podľa dohody.

Mzda

od 1050 - 1300E podľa vzdelania a praxe

bottom of page