Drawing Together

terapeutka

Terapeutka pre deti s vývinovými odchýlkami, s poruchou autistického spektra, s NKS a i. vo veku od 2 - 7 rokov. VŠ vzdelanie v odbore špeciálna pedagogika, liečebná  pedagogika,psychológia, prípadne pedagogika a príbuzné pg. odbory. Práca s detským klientom pod supervíziou behaviorálnej analytičky, v tíme terapeutiek. Nutným predpokladom je pozitívny vzťah k deťom, schopnosť pracovať v tíme a flexibilita. Výhodou je prax a už absolvované vzdelávanie v ABA, v prípade absolventky VŠ potrebné absolvovanie vzdelania v rámci pracovnej pozície. Možnosť pracovného úväzku na TPP - 8hod. , skrátený pracovný čas,alebo dohodu o pracovnej činnosti. Miesto výkonu práce Rata centrum Vlčie hrdlo Bratislava alebo Rata centrum Mierová 9,  Tomášov. Bližšie info na osobnom  pohovore. CV posielajte do 27.8.2021 na jana@rata.sk. Nástup k 1.9. 2021, prípadne k 1.10.2021.

Mzda

950 - 1200 E

dohoda podľa rokov praxe a vzdelania

Girl with Teacher

asistent/ka pre dieťa

Asistent/ka pre dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou a poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) integrované v ZŠ. Práca vhodná pre absolventa/ku SŠ s pedagogickým zameraním, študenta/ku VŠ s pedagogickým alebo príbuzným zameraním. Výhodou je skúsenosť s asistovaním, zaškolenie poskytneme. Asistovanie počas vyučovacej hodiny pri realizácii úloh podľa pokynov vyučujúceho, nácvik sociálnych zručností v rôznych situáciách podľa pokynov terapeuta, asistencia pri plnení školských úloh. Práca možná na TPP skrátený pracovný čas, dohodu o pracovnej činnosti, dohodu o brigádnickej činnosti. Miesto výkonu práce Bratislava Ružinov, 3 - 5 dní v týždni. Možnosť kombinácie úväzku s ambulantnou prácou v Rata centre. Viac info na osobnom pohovore. V prípade záujmu nás kontaktujte mailom na jana@rata.sk v priebehu augusta. Nástup k 1.9. 2021

Mzda

od 6E hod podľa vzdelania a praxe

Teacher and Pupil

pomocná terapeutka

Pomocná terapeutka pomáha pri realizácii terapie v ambulantnom prostredí podľa pokynov senior terapeutky, pomáha pri realizácii skupinovej terapie, príprave pomôcok a i. Počas práce v Rata centre nadobudne prax v práci s deťmi s vývinovými odchýlkami a cenné skúsenosti do praxe po ukončení štúdia.  Práca vhodná pre študentku VŠ alebo SŠ na dohodu o brigádnickej práci študenta. Flexibilný pracovný čas, nutným predpokladom je pozitívny vzťah k deťom, zodpovednosť a dochvíľnosť.  Práca možná v Rata centre vo Vlčom hrdle vBratislave a v Rata centre na Mierovej 9 v Tomášove, prípadne u klienta. Viac info na osobnom pohovore. Nástup kedykoľvek počas roka.

Mzda

od 5E hod. podľa skúseností a vzdelania

Children Playing in Bouncy Castle

TSMT terapeutka

Terapeutka pre deti s vývinovými odchýlkami, s poruchami učenia, ADHD, poruchou autistického spektra, s NKS a i. vo veku od 2 - 12 rokov. VŠ vzdelanie v odbore špeciálna pedagogika, liečebná  pedagogika,psychológia, prípadne pedagogika a príbuzné pg. odbory. Podmienkou je certifikát vo vzdelaní BHRG modelu - Longikidskríning, TSMT1 alebo TSMT2, prípadne v procese certifikácie. Pozitívny vzťah k deťom, schopnosť pracovať v tíme a flexibilita. Kontinuálne vzdelávanie a profesijný rast v oblasti vzdelávania BHRG modelu, účasť na projektoch s nadáciou BHRG. Možnosť pracovného úväzku na TPP - 8hod. , skrátený pracovný čas, alebo dohodu o pracovnej činnosti. Miesto výkonu práce Rata centrum Vlčie hrdlo Bratislava alebo Rata centrum Mierová 9,  Tomášov. Bližšie info na osobnom  pohovore. CV posielajte do 27.8.2021 na jana@rata.sk. Nástup podľa dohody.

Mzda

od 950E - 1200E podľa vzdelania a praxe

Speech-Therapist

logopedička

Logopedička pre deti vo veku od 3 rokov. VŠ vzdelanie v odbore logopédia, doplnkové vzdelanie - v metodikách práce s deťmi s PAS, ABA, Eľkonin a i. 

Možnosť pracovného úväzku na TPP - 8hod. , skrátený pracovný čas, alebo dohodu o pracovnej činnosti. Možná flexibilná pracovná doba. Miesto výkonu práce Rata centrum Vlčie hrdlo Bratislava alebo Rata centrum Mierová 9,  Tomášov. Bližšie info na osobnom pohovore. CV posielajte do 27.8.2021 na jana@rata.sk. Nástup k 1.9. 2021, prípadne k 1.10.2021.

Mzda

950 - 1200 E dohoda podľa rokov praxe a vzdelania