ABA - Aplikovaná behaviorálna analýza

ABA je veda o správaní, ktorej využitie pri včasnej terapeutickej intervencii u detí s neuro vývinovými poruchami ako je autizmus, vedie k výborným výsledkom v oblasti rozvoja komunikácie, sociálnych zručností a eliminácie nežiaduceho správania.

Návrh terapie realizuje certifikovaný behaviorálny analytik, ktorý ukončil univerzitné štúdium v odbore aplikovaná behaviorálna analýza a absolvoval 1500 hodín praxe pod odbornou supervíziou - má titul BCBA (Board Certified Behavioral Analyst) a povinnosť každoročného kontinuálneho vzdelávania v odbore. Pod jeho vedením môže terapiu realizovať behaviorálny technik (RBT), asistent behaviorálneho analytika (BCaBA) alebo rodič po zaškolení.

Behaviorálna analýza je veda o správaní, ABA je aplikovaná veda o správaní. 

Správaním sa rozumie všetko, čo človek robí - napr. komunikácia je verbálne

správanie, napodobňovanie/imitácia je správanie, sebapoškodzovanie a

agresivita sú tiež správanie. 

ABA sa zameriava na učenie žiaduceho správania a minimalizáciu problémového správania, čo je špeciálne efektívne pri včasnej terapeutickej intervencii pre deti s PAS, ale aj pre deti s ADHD a inými vývinovými poruchami. 

ABA je však efektívnou intervenciou pre kohokoľvek v akomkoľvek veku, keďže využíva princípy tvarovania správania: motivácie, odmeňovania ako posilňovania žiaduceho správania a vyhasínania nežiaduceho problémového správania.

ABA ponúka úplne iný pohľad na výchovu a vzdelávanie detí s PAS - umožňuje rodičom a terapeutom zvládať problémové správanie dieťaťa a učiť ho nové alternatívne správania

s dôrazom na generalizáciu naučených zručností. Výrazne tak pomáha pri inklúzii

detí s PAS a skvalitnení života celej rodiny.

IMG_6292.jpg
TARA O´ROURKE FAHERTY BCBA

certifikovaná behaviorálna analytička

Vyštudovala Masters degree v aplikovanej behaviorálnej analýze, pracovala ako manažérka v špeciálnej škôlke pre deti s PAS v Írsku. Ako BCBA navrhovala individuálne vzdelávacie a behaviorálne podporné programy pre deti i dospelých s PAS, školila personál škôlok, škôl a rodičov v problematike PAS a ABA. V súčasnosti pracuje ako behaviorálna špecialistka v domácich programoch v rezidenčnom programe v Dubline. Jej špecializácia v oblasti ABA zahŕňa najmä nácvik funkčnej komunikácie a eliminácie problémového správania. S RATA o.z. spolupracuje výhradne na príprave a realizácii prednášok pre rodičov v ABA a konzultáciách vedenia terapií klientov RATA o.z..

DSC_7270-Edit_edited.jpg
Mgr. Natália Kopčová
psychologička
terapeutka
Laura Kissová
terapeutka

Ak vášmu dieťaťu odporučili ABA terapiu, naštudujte si najprv, čo táto terapia obnáša. Je veľmi dôležité vedieť, že rodičia sú nevyhnutnou súčasťou terapeutického procesu a je nevyhnutné aby si osvojili postupy a techniky využívané v ABA. Každá terapia prináša výsledky iba po dlhodobej a systematickej práci pod vedením odborníkov v ambulantnom a v domácom prostredí - vzdelávanie rodičov je preto nevyhnutné pre aplikáciu princípov ABA v domácom prostredí.

Školenia v ABA:

Ako učiť dieťa komunikovať

Online školenia v ABA pre rodičov detí s PAS/asistentov/odborníkov s behaviorálnou analytičkou Tarou O´Rourke Faherty BCBA

    

Termíny:  8. 5. 2021    9:30 - 12:30 - Problémové                          správanie a význam učenia komunikácie

             registrácia ukončená - obsadené 

               9. 5. 2021    9:30 - 12:30 - Učíme dieťa vypýtať si veci (mandy) - použitie giest, PECS - obrázkov, slov

             registrácia ukončená - obsadené

               22. 5. 2021   9:30 - 12:30 - Učíme dieťa ďalšie verbálne operanty - ako, s čím a čo učiť

         2 miesta voľné - registrácia možná do 20.5.2021

               23. 5. 2021   9:30 - 12:30 - Učíme dieťa porozumenie reči a imitáciu 

       2 miesta voľné - registrácia možná do 20.5.2021

Trvanie jedného školenia: 3 hod.

Cena jedného školenia: 60 Eur     

Pri registrácii na viac školení cena 1 školenia 50 Eur 

Školenie bude prebiehať v anglickom jazyku cez ZOOM, tlmočenie možné podľa záujmu.

 

Prihlásiť sa môžete vyplnením registračného formulára vpravo.

Prihlásenie je platné až po úhrade faktúry za poplatok. V prípade otázok nás kontaktujte

mailom na jana@rata.sk

Max. kapacita 15 miest

IMG_0158.JPG

Registrácia

Pre registráciu na workshop v ABA vyplňte prosím tento formulár. 

IMG_0171.JPG

ABA učí deti s autizmom funkčné zručnosti - prečítajte si rozhovor o tom, čo je ABA s behaviorálnou analytičkou Tarou Faherty BCBA