ABA - Aplikovaná behaviorálna analýza

ABA je veda o správaní, ktorej využitie pri včasnej terapeutickej intervencii u detí s neuro vývinovými poruchami ako je autizmus, vedie k výborným výsledkom v oblasti rozvoja komunikácie, sociálnych zručností a eliminácie nežiaduceho správania.

Návrh terapie realizuje certifikovaný behaviorálny analytik, ktorý ukončil univerzitné štúdium v odbore aplikovaná behaviorálna analýza a absolvoval 1500 hodín praxe pod odbornou supervíziou - má titul BCBA (Board Certified Behavioral Analyst) a povinnosť každoročného kontinuálneho vzdelávania v odbore. Pod jeho vedením môže terapiu realizovať behaviorálny technik (RBT), asistent behaviorálneho analytika (BCaBA) alebo rodič po zaškolení.

Behaviorálna analýza je veda o správaní, ABA je aplikovaná veda o správaní. 

Správaním sa rozumie všetko, čo človek robí - napr. komunikácia je verbálne

správanie, napodobňovanie/imitácia je správanie, sebapoškodzovanie a

agresivita sú tiež správanie. 

ABA sa zameriava na učenie žiaduceho správania a minimalizáciu problémového správania, čo je špeciálne efektívne pri včasnej terapeutickej intervencii pre deti s PAS, ale aj pre deti s ADHD a inými vývinovými poruchami. 

ABA je však efektívnou intervenciou pre kohokoľvek v akomkoľvek veku, keďže využíva princípy tvarovania správania: motivácie, odmeňovania ako posilňovania žiaduceho správania a vyhasínania nežiaduceho problémového správania.

ABA ponúka úplne iný pohľad na výchovu a vzdelávanie detí s PAS - umožňuje rodičom a terapeutom zvládať problémové správanie dieťaťa a učiť ho nové alternatívne správania

s dôrazom na generalizáciu naučených zručností. Výrazne tak pomáha pri inklúzii

detí s PAS a skvalitnení života celej rodiny.

IMG_6292.jpg
TARA O´ROURKE FAHERTY BCBA

certifikovaná behaviorálna analytička

Vyštudovala Masters degree v aplikovanej behaviorálnej analýze, pracovala ako manažérka v špeciálnej škôlke pre deti s PAS v Írsku. Ako BCBA navrhovala individuálne vzdelávacie a behaviorálne podporné programy pre deti i dospelých s PAS, školila personál škôlok, škôl a rodičov v problematike PAS a ABA. V súčasnosti pracuje ako behaviorálna špecialistka v domácich programoch v rezidenčnom programe v Dubline. Jej špecializácia v oblasti ABA zahŕňa najmä nácvik funkčnej komunikácie a eliminácie problémového správania. S RATA o.z. spolupracuje výhradne na príprave a realizácii prednášok pre rodičov v ABA a konzultáciách vedenia terapií klientov RATA o.z..

DSC_7270-Edit_edited.jpg
DSC_7252-Edit_edited.jpg
Mgr. Natália Valachovič
psychologička
terapeutka
Bc. Laura Kissová
pedagogička
terapeutka

Ak vášmu dieťaťu odporučili ABA terapiu, naštudujte si najprv, čo táto terapia obnáša. Je veľmi dôležité vedieť, že rodičia sú nevyhnutnou súčasťou terapeutického procesu a je nevyhnutné aby si osvojili postupy a techniky využívané v ABA. Každá terapia prináša výsledky iba po dlhodobej a systematickej práci pod vedením odborníkov v ambulantnom a v domácom prostredí - vzdelávanie rodičov je preto nevyhnutné pre aplikáciu princípov ABA v domácom prostredí.

Dankova A_edited_edited.jpg

Školenia pre rodičov:
Online školenia pre rodičov detí s PAS alebo s podozrením na PAS vo veku od 2 rokov
  1. PAS ako pervazívna vývinová porucha - ako ovplyvňuje vývin dieťaťa, na čo sú zamerané terapie, a ktoré terapie sú evidence based?
termín: piatok 22.10. 2021, 16:00 - 17:30.
2. Základné princípy učenia dieťaťa doma - úprava prostredia, vytvorenie vzťahu s dieťaťom, ako motivovať dieťa  k spolupráci
termín: utorok 26.10. 2021, 11:30 - 13:00.

3. Učíme dieťa doma - ako sa hrať, ako komunikovať a učiť sa nové zručnosti s pomocou rodiča - tipy a triky ako na to 
termín: 30.11. 2021, 14:00 - 15:30
4. Obrázky nám pomáhajú porozumieť - vizuálny rozvrh, obrázkové schémy a učenie s obrázkami. Ako si ich vytvoriť , ako vybrať, čo učím a ako naučiť dieťa rozumieť obrázkom.
termín: štvrtok 2.12.2021, 14:00 - 15:30

5. Odplienkovanie krok za krokom - Kedy a ako na to s využitím princípov ABA
termín: utorok 15. 12 2021, 11:00 - 12:30

Nové témy:
6. Pomáhame deťom učiť sa nové zručnosti - aké druhy pomoci poznáme a ako na to? Prečo je pomoc pri učení dôležitá?
termín: december 2021
7. Problémové správanie - prečo sa vyskytuje a ako môžeme znížiť až úplne odstrániť jeho výskyt? 
termín: december 2021Prihlásiť sa môžete vyplnením registračného formulára vpravo. Každé školenie trvá 1hod a 30 minút a zahŕňa diskusiu s účastníkmi. Cena 1 školenia je 20E, pri prihlásení na viac školení je cena za školenie 15E.
Prihlásenie je platné až po úhrade faktúry za poplatok. V prípade otázok nás kontaktujte mailom na jana@rata.sk
Kapacita 10 miest, školenie otvárame pri počte účastníkov 6.

Mgr. Anka Danková
psychologička
terapeutka
IMG_0158.JPG

Registrácia

Pre registráciu na prednášky pre rodičov vyplňte prosím tento formulár. 

IMG_0171.JPG

ABA učí deti s autizmom funkčné zručnosti - prečítajte si rozhovor o tom, čo je ABA s behaviorálnou analytičkou Tarou Faherty BCBA