PODPORTE NÁS

Radi by ste finančne podporili činnosť RATA o.z.?
Vaša finančná podpora nám umožní organizovať (podľa možnosti) bezplatné odborné, vzdelávacie a podporné aktivity pre rodičov detí s vývinovými poruchami a odbornú a laickú verejnosť za účasti špičkových domácich odborníkov a tiež odborníkov zo zahraničia.
Za akúkoľvek podporu vopred ďakujeme!

RATA o.z.
právna forma: občianske združenie
Adresa sídla: Sadová 206, 90041 Rovinka

IČO: 42446376

IBAN: SK46 1100 0000 0029 4500 5715