vyšetrenia

Vyšetrenia diagnosticko-terapeutického modelu BHRG

Longitudinálne komplexné vyšetrenie

  • Vyšetrenie zrelosti nervovej sústavy, vyšetrenie motorickej, psycho-kognitívnej a sociálnej zrelosti u detí vo veku od 3.mesiacov do 60. mesiacov.
  • Vyšetrenie zrelosti nervovej sústavy, vyšetrenie motorickej, psycho-kognitívnej a sociálnej zrelosti u detí vo veku od 3 – 5 rokov.

Vyšetrenie stavu a pohybu (AMV)

  • Posúdenie nezrelosti nervovej sústavy (u detí po dovŕšení 5.roku života), meranie motorickej výkonnosti dieťaťa, vyšetrenie psycho-kognitívnych schopností potrebných pre nástup do základnej školy a celkové posúdenie školskej zrelosti.