Školenia pre rodičov

Cyklus školení v ABA (aplikovaná behaviorálna analýza) pre rodičov detí s poruchami autistického spektra a inými vývinovými poruchami je určený pre rodičov detí od 2 rokov. Prednášky zostavila a vedie Ivana Trellová BCBA, certifikovaná behaviorálna analytička tak, aby si rodičia mohli osvojiť základné teoretické znalosti a praktické zručnosti potrebné pre realizáciu ABA terapie v domácom prostredí.
Pre dosiahnutie pozitívneho efektu ABA terapie je spolupráca rodiča na terapii nevyhnutná. ABA predstavuje súbor princípov a techník, ktoré rodičom podstatne uľahčia zvládanie problémového správania dieťaťa, učenie spoločensky žiaduceho správania, sebaobslužných činností, kognitívnych schopností, no najmä učenie efektívnej a funkčnej komunikácie.
Prednášky sa konajú raz do mesiaca počas celého roka 2017, vždy v sobotu od 9:00-11:30 v KC Ovručská, Bratislava Nové mesto.
Ak máte záujem o absolvovanie tohto prednáškového cyklu, prosím registrujte svoju účasť emailom na adrese jana@rata.sk. Uveďte prosím aj vek a diagnózu svojho dieťaťa.
Upozornenie: Prednášky nie sú určené pre odborníkov. Sú koncipované výhradne pre potreby rodičov a organizované RATA o.z. za účelom zvyšovania rodičovských kompetencií rodičov detí s PAS.