náš tím

Mgr. Jana Muránska, PhD.
riaditeľka
jana@rata.sk


Mgr. Ivana Trellová, BCBA
garantka odbornej činnosti, certifikovaná behaviorálna analytička
abatrellova@gmail.com


Mgr. Slávka Švecová
projektová manažérka
ssvecova@centrum.sk


Naďa Koricinová
IT support
nada@rata.sk


Mgr. Ľubica Marcinčinová
SMT test – prihlášky
smt@rata.sk


Mgr. Zuzana Karasová
logopedička
regaba@rata.sk


Martina Juklová
SMT test
martina.juklova@gmail.com


Informácie pre rodičov a odborníkov o BHRG modeli:
infolinka pre rodičov: 0905 963 203
v prevádzke v piatok od 9:00 – 12:00


Registrácia na prednášky pre rodičov v ABA – cyklus február – december 2017:
jana@rata.sk


Registrácia na prednášky pre odborníkov v ABA – cyklus marec – december 2017:
abatrellova@gmail.com